• Naše mladé astronómky opäť bodovali

     • Autor: RNDr. SVetozár Štefeček

      Členovia astronomického krúžku nás už zopár rokov úspešne reprezentujú na súťažiach venovaných tejto krásnej prírodnej vede. V našich končinách sa však pomaly stáva tradíciou, že sú to najmä dievčatá, ktoré sú vytrvalejšie a nezľaknú sa ani zložitejších príkladov. Aj v tomto ročníku súťaže Čo vieš o hviezdach presvedčili o svojich vedomostiach.

      Podobne ako v predchádzajúcom školskom roku sa všetky kolá súťaže realizovali online formou. Okresné kolo zabezpečovalo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Hvezdárňou Sobotište, ďalší priebeh súťaže sa už dial pod taktovkou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Finále sa uskutočnilo 6. mája 2021 v popoludňajších hodinách, pričom výsledky boli použité na vytvorenie poradia v rámci kraja i v celoštátnom meradle.

      V tretej - najvyššej vekovej kategórii naše reprezentantky obsadili v krajskom kole druhé (Verena Pekárová, 1.B) a štvrté miesto (Tamara Ambrová, 3.A). V celoslovenskom poradí sa s bodovými ziskami 75,3 resp. 67,1% umiestnili na 9. a 20. pozícii z celkového počtu 51 súťažiacich.

      Obom dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Gymnázium Senica – bufet priamym nájmom

     • Zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok – bufet priamym nájmom, podrobnosti v prílohe.  Bližšie informácie:

      Jozefína Kuklišová
      hospodárka
      telefón: 034/6941319
      e-mail: kuklisova.jozefina@zupa-tt.sk      

       

                                                                                                                                                                                                                                                             Vyberove_konanie_bufet(1).doc                                                                                             

     • Pátranie po predkoch

     • Autor: Mgr. Marta Horňáčková

      Naši najmladší študenti (Príma), nezaháľali ani počas dištančného vzdelávania. Pracovali totiž na projekte Pátranie po predkoch. Jeho cieľom bolo, aby mladí ľudia na začiatku štúdia dejepisu spoznali najprv svoju vlastnú rodinu. Projekt mal celkom 15 kapitol. Mohli ho doplniť rôznymi fotografiami, či historickými dokumentami. Spôsob spracovania bol podľa ich vlastného uváženia.

      Po niekoľkých mesiacoch tak vznikol projekt ako výsledok práce študentov, rozhovorov so starými rodičmi, rodičmi, či inými príbuznými.

     • Powtoon video – E-Twinning projekt

     • Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

      Nie len na hodinách anglického jazyka ale aj vo voľnom čase  pracujeme na projekte E-Twinning  „Memory Matters“  v triede 1A   V rámci projektu sme na úvod predstavili naše krajiny pomocou aplikácie Powtoon. Práve túto aplikáciu by som vám dnes rada predstavila. Táto aplikácia umožňuje oživiť vašu prezentáciu . Ak použijete základnú verziu – Basic, ktorá je zadarmo máte možnosť oživiť  aj vaše vlastné fotografie, či iné súbory . V prípade že sa ako začiatočník máte záujem sa s touto aplikáciou zoznámiť , tak môžete použiť už vopred pripravené videá – Templates a vy si doplníte len vlastné informácie či fotografie do týchto vopred pripravených videí a veľmi rýchlo vytvoríte svoje vlastné a jedinečné video.

      Aplikáciu si môžete stiahnuť zadarmo na adrese www.powtoon.com

      Návod na použitie a prácu s touto aplikáciou nájdete na kanály Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY

      Aj keď je tento návod v anglickom jazyku, pomocou ikoniek sa dá celkom dobre pochopiť ako s aplikáciou pracovať.

      Ako ukážku vám ponúkame link na Powtoon  video, ktoré spracovala Adela Návratová

      Video má názov : Stereotypy o Slovákoch a Slovensku

      https://www.powtoon.com/s/coTwbsGzWJW/1/m

      Verím, že sa aj vy zamilujete to tejto možnosti po zahliadnutí tohto videa.

      Spracovala. Anna Jankovýchová

      Koordinátorka projektu E-Twinning

     • Malá maturita

     • Autor: Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      20. 4. 2021 sa na hodine SJL v 4. C triede konala „malá maturita“. Keďže boli tento rok klasické maturity zrušené, rozhodli sme sa si so štvrtákmi urobiť aspoň improvizovanú maturitu. Ústna forma skúšania a osobný kontakt je práve to, čo štvrtákom tento (i minulý) rok veľmi chýbalo. Okruhy sme zúžili iba na tie, ktoré sme si stihli spoločne zopakovať. Študenti odpovedali po dvojiciach na otázky a úlohy k literárnym dielam. Aj napriek tomu, že známok mali zo SJL už dosť, všetci sa svedomito pripravili a vyskúšali si tak aspoň trochu to, čo ich čaká na vysokej škole. Verím, že dištančné vzdelávanie sa čoskoro stane minulosťou a užijú si svoje študentské časy naplno.

      Držím palce všetkým našim končiacim študentom.

      4. C sa zároveň symbolicky lúči s naším gymnáziom aj videom - slávnostným prejavom, ktoré bolo súčasťou jedného zo zadaní dištančného vzdelávania v predmete SJL.

      link na video: 

      https://www.youtube.com/watch?v=rujMzj9KDTs 

     • Rekonštrukcia posilňovne

     • Počas pandémie Covid 19 staručká posilňovňa senického gymnázia prešla rekonštrukciou. Z finančných prostriedkov RZ sme mohli modernizovať vybavenie posilňovne. Vedenie školy a predmetová komisia TSV úprimne ďakuje rodičom, členom rodičovského združenia. Bez Vašej finančnej pomoci by sa nezmenila na reprezentatívnu posilňovňu.

     • Postup do celoslovenského kola Biologickej olympiády

     • Autor: Mgr. Elena Grečná

       

      Dňa 11. marca sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády – teoreticko-praktická časť v kategórii B. Zúčastnili sa ho naši 2 študenti – Katka Sadloňová  a  Leonard  Komárek z II.B. Súťažiaci vypracovávali test online, praktickú časť organizátori vynechali, ale o to náročnejšie bolo riešenie problémových úloh. V konkurencii študentov Trnavského kraja obstála Katka, umiestnila sa na 2. mieste, a tak si zaistila postup do celoslovenského kola.

      To sa konalo 13. apríla 2021, rovnako online, ale pribudla aj praktická časť. Katke sa spomedzi najlepších študentov biológie I. a II. ročníka nepodarilo umiestniť na popredných priečkach, ale je úspešnou riešiteľkou a získala nové skúsenosti, ktoré dúfam využije v ďalších ročníkoch Biologickej olympiády.

      Katke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Alexandra Bobotová – 5. miesto v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •  

      19. apríla 2021 sa Alexandra Bobotová  druhý raz zúčastnila finále Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii A úspešne vyriešila všetky časti olympiády a získala krásne 5. miesto v úplne vyrovnanej súťaži.

      Ďakujeme. Je úžasné i krásne byť dvakrát medzi najlepšími študentami celého Slovenska!

     • 2% dane

     • Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

      Z finančných prostriedkov môžeme riešiť modernizáciu učební a učebných pomôcok, čo nedokážeme pokryť z rozpočtu školy.

      Ďakujeme srdečne.

                                                                                                                S úctou  vedenie školy a výbor RZ

      Postup na poukázanie  2% daní z príjmu (postup.docx​​​​​​​)

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vyhlasenie.pdf)  

      Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf)

     • Vážení rodičia piatakov a deviatakov, zverejňujeme kritéria na prijatie

     • Situácia nám stále neumožňuje zorganizovať DOD ako pominulé roky.

      Prinášame vám niekoľko dôležitých informácií prostredníctvom našej stránky:

      • Prijímame 19 žiakov do osemročného gymnázia a 66 do štvorročného gymnázia.
      • Kriteria_na_prijatie_4r.2021-22.pdf
      • Kriteria_na_prijatie_8.r._2021-22(1).pdf
      • Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ najneskôr do 8. 4. 2021, na študijný odbor gymnázium sa nevyžaduje potvrdenie zdravotnej spôsobilosti.
      • Termín prijímacieho konania pre 8-ročné i 4-ročné gymnázium je rovnaký: 1. termín 3. 5. 2021, 2. termín 10. 5. 2021

      Ďalšie otázky vám zodpovie kariérny poradca školy Mgr. Peter Chlupík. Neváhajte a pripojte sa na "virtuálny DOD" prostredníctvom ZOOM každý pondelok v čase 10:30 - 11:10 a potom poobede od 16:30 - 17:10.

      ID na zoom : 9882123989

      heslo: Chlupik

      Osobnú prehliadku školy si môžete dohodnúť na tel. čísle: 0346941315.


     • Šeptuchy sú René

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Študenti vo finále projektu a ceny René - Anasoft litera gymnazistov rozhodli o najpríťažlivejšej knihe pre stredoškolského čitateľa.

      Súčasťou ceny Anasoft litera je aj vyhlasovanie študentskej ceny René - Anasoft litera gymnazistov, v ktorej o laureátovi rozhodujú študenti stredných škôl. Cenu udeľujú študentky a študenti od roku 2017 jednej z piatich nominovaných kníh, ktoré pre nich vyberú práve členovia poroty Anasoft litera. V tomto školskom roku sme čítali knihy Šeptuchy Aleny Sabuchovej, Čepiec Kataríny Kucbelovej, historický román Jánošík Mariany Čengel Solčanskej, historickú detektívku Les prízrakov Juraja Červenáka a postmoderný text Petra Balka Ostrov.

      Úprimne sa chcem poďakovať študentom septimy, I.B a II.B, ktorí spolu so mnou knihy čítali, diskutovali ešte v septembri prezenčne i  počas besedy s režisérkou a spisovateľkou Solčanskou a špeciálne poďakovanie patrí Leonardovi Komárkovi, ktorý v online besede texty so mnou analyzoval a zastupoval nás vo finálnej takmer trojhodinovej diskusii 29. marca. Leonard v diskusii so študentami z celého Slovenska obhajoval náš výber – román Jánošík, ktorému sme dali hlas aj pod vplyvom vydarenej besedy s autorkou. Záverečná beseda online sa konala pod taktovkou koordinátorky projektu Sone Urikovej, Miroslavy Vallovej, prekladateľky a redaktorky a porotkyne Zuzany Belkovej. Prebiehala v troch kolách: obhajoba delegáta top knihy školy (zapojilo sa 20 stredných škôl, diskutovalo 15), postrehy poroty a vyučujúcich a „rozstrel“ najlepšie hodnotených kníh – v tomto prípade argumenty pre texty Ostrov a Šeptuchy.

      Náš hlas patril Jánošíkovi pre prepojenie histórie s beletriou a postupmi scenáristiky, demýtizáciu Jánošíka, tri vrstvy v knihe: osobný príbeh Jánošíka, reflexia o vplyve historických udalostí a moci na priemerného človeka a historický kontext stavovských bojov. Spísala som argumenty pre knihy Ostrov a Šeptuchy, ktoré prezentovali študenti. Berte ich ako reklamu na čítanie a uvedomenie si, že čítanie má zmysel, zmysel má aj naša interpretácia a úvaha nad textami.

      Peter Balko: Ostrov – autor si vytvoril vlastný žáner, v ktorom vnímame realitu, detektívku i fantasy. Zaujať nás môže ľudský príbeh rivality otca a syna, ich hľadanie cesty k sebe, v románe však nájdeme aj postoj autora k sebe a k vlastnému písaniu a jedinečným sa zdá byť aj osobný vzťah Balka k postavám. Balko nám otvára aj pohľad na literárnu scénu, melanž ešte dopĺňa skrytý motív Slovenského štátu a vojny. Čítajte, ak hľadáte pátranie, skladanie, fantáziu!

      Alena Sabuchová s textom Šeptuchy získala aj ocenenie Anasoft litera a Cenu Jána Johanidesa. Študenti naozaj hodnotili text s nadšením: román ich oslovil prostredím, charaktermi postáv, vizualizáciou prostredia, blízkosťou veku hlavných postáv, unikátnym pohľadom na neznáme, magickým realizmom, svetom prírody a liečiteľstva i posolstvom, že v našich životoch má vždy priestor niečo metafyzické, keď nám už nič iné v živote nezostáva.

      Teším sa na ďalší ročník, ktorý začína už v máji!

      https://www.litcentrum.sk/clanok/alena-sabuchova-je-stvrtou-laureatkou-ceny-rene

     • Víťazstvo v Krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2020/21

     • Autor: Mgr. Miriam Suchovská

      Dňa 29. marca 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Za našu školu súťažil v tomto školskom roku iba Jozef Pukančík z 3.A v kategórii 2.C, ale zato veľmi úspešne!

       

      Jozefovi sa darilo výborne, s prehľadom vyhral vo svojej kategórii a bude našu školu reprezentovať v celoštátnom kole, ktoré by sa malo konať 7.-8. júna 2021 v Bratislave.

       

      Bude ho tam čakať tvrdá konkurencia z celého Slovenska, preto mu držíme päste a prajeme veľa úspechov! BON COURAGE!

       

      Ďakujeme a srdečne blahoželáme!

     • Valéria Mrázová – víťazka krajského kola Geografickej olympiády

     • Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

      26. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády dištančnou formou. Pekný úspech sa podaril študentke 4. A  Valérii Mrázovej. V kategórii Z (riešenie geografického testu) skončila medzi 60 účastníkmi v Trnavskom kraji na 1. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Nestratil sa ani tradičný účastník Geografických olympiád Tomáš Jančí zo 4. B, ktorý skončil ako úspešný riešiteľ na 11. mieste.

      Obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Medaily z krajského kola Dejepisnej olympiády

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Roderik Provazník a Kamila Nečasová sa v krajskom kole Dejepisnej olympiády umiestnili na 2. a 3. mieste a postup do celoštátneho kola im unikol len o polovicu bodu. Súťažili 22. marca formou online testu, v ktorom odpovedali na otázky a riešili úlohy z veľmi obsiahlych a náročných tém: prvá a druhá svetová vojna, dejiny Anglicka, Francúzska, Rímskonemeckej ríše a cirkevné dejiny v stredoveku.

      K úspechu gratulujeme! Vážime si úsilie všetkých študentov, ktorí sa v tejto situácii zapojili do súťaží.

      Ďakujeme.

     • Zapojte sa do výzvy!

     • Autor: Katarína Valúchová, Študentská rada

       

      Gymnázium Senica už niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou UNICEF a tento rok sme sa rozhodli zapojiť do výzvy s názvom Darujme vzdelanie každému dieťaťu. Deti vo viacerých krajinách prišli o možnosť vzdelávať sa. Covid-19 im túto situáciu ešte skomplikoval. Nemajú elektrinu, internet alebo prostriedky, aby sa mohli učiť aspoň čiastočne. Táto výzva má podobu finančnej zbierky, do ktorej sa môže každý zapojiť. Sumu a dobu prispievania si môžete ľubovoľne zvoliť na základe Vášho želania. Stačí, ak darujete aspoň drobnú čiastku na výzvu vytvorenú Senickým gymnáziom – SENGYM pomáha. Každá suma prispeje na skvalitnenie vyučovania v krajinách, kde prístup k vzdelaniu nie je samozrejmosťou. Viacej informácií nájdete na oficiálnej stránke Unicefu, alebo na stránke Gymnázia Ladislava Novomeského Senica, kde bude aj odkaz práve na našu výzvu.

      Za každý príspevok Vám ďakujeme!

       

     • Deň astronómie 2021 online

     • Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

      Keď sme v novembri minulého roku organizovali Deň astronómie netradičnou formou v netradičnom termíne, dúfali sme, že najbližší ročník tohto podujatia už bude so „živými“ poslucháčmi na pôde sobotištskej hvezdárne. Kvôli epidemiologickej situácii sme, žiaľ, aj tento rok obsadili virtuálny priestor internetu, ešteže termín konania ostal tradičný ...

      Deň astronómie sa koná spravidla počas víkendu pred jarnou rovnodennosťou, ktorá nastane v sobotu 20. marca 2021 predpoludním. Logicky nám teda vyšla sobota 13. marca a hoci toto číslo sa väčšinou spája s neúspechmi a nešťastím, tentokrát sa nič také nedialo.

      Naše vysielanie začalo presne podľa plánu o 17:00 SEČ, veď od hvezdárov sa presnosť očakáva. Moderátorka podujatia Bc. Petra Štefečková privítala prednášajúcich i divákov, pripomenula, že v tomto roku si pripomíname i výročia spojené s kozmickým výskumom, predovšetkým 60 rokov od letu prvého človeka do vesmíru. Týmto témam sa budeme ešte venovať na iných podujatiach.

      Prvá zo šestice prezentácii bola venovaná hviezdnej oblohe na prelome zimy a jari, súhvezdiam, planétam a zaujímavým úkazom, ktoré nám toto obdobie prináša. Zhostil sa jej autor článku a potom odovzdal slovo členke astronomického krúžku, našej študentke Tamare Ambrovej. Jej téma „Urán – siedmy v poradí“ bola veľmi dobre načasovaná, práve v tento deň sme si pripomenuli 240. výročie jeho objavu. A hoci to bola pre Tamarku premiéra na Dni astronómie, svoju rolu zvládla na jednotku s hviezdičkou.

      Ďalšia prednáška nás preniesla do horúcejších oblastí, presnejšie bližšie ku Slnku. Matúš Nečas, poslucháč 1. ročníka MTF STU v Trnave sa venoval misii sondy Solar Orbiter do polárnych oblastí Slnka. Janka Švrčková (3. ročník, MFF KU Praha) spojila svoje vedomosti z astronómie a fyziky do prezentácie „Teória relativity a astronómia“. Ďalší príspevok predniesol Marek Baňárek, žiak 8. ročníka ZŠ v Sobotišti, ktorého, napriek svojmu mladému veku, považujeme už za skúseného „harcovníka“. Jeho srdcovou záležitosťou je kozmický výskum prostredníctvom kozmických sond a tak sa v téme „Cesta k asteroidu Bennu“ skutočne perfektne zorientoval.

      Po astronomických prezentáciách sme sa ešte rozhodli využiť čerstvé zážitky nášho kolegu Ing. Petra Hollého, ktorý sa len nedávno vrátil z pracovného pobytu v Kanade, na cestopisné rozprávanie o prírodných krásach tejto krajiny. Samozrejme, že to nebolo iba rozprávanie, ale najmä prezentácia nádherných snímok. Mimochodom i tu sa dala v lete sledovať mimoriadne jasná kométa Neowise a pri spiatočnom lete na Slovensko sa Peťovi podarilo z lietadla zachytiť polárnu žiaru.

       

      Maratón prednášok sme ukončili tesne pred 21:00. Bolo to naše najdlhšie podujatie, ale podľa komentárov účastníkov sa nik nenudil a čas strávený sledovaním prezentácií bol rozhodne príjemný. Mimochodom, všetci aktéri sú úspešnými absolventmi nášho gymnázia (a veríme, že Mareka to takisto čaká).

       

      RNDr. Svetozár Štefeček, vedúci AK

       

      P.S. Ak ste naše podujatie nestihli v online podobe, nájdete ho na FB stránke Hvezdárne v Sobotišti, pod nasledovným linkom:

      https://www.facebook.com/100001192914145/videos/3654587404590987/

       

       

     • This human world festival

     • Lucia Poláková, Septima

       

      1. miesto Lucie Polákovej (septima) v medzinárodnej súťaži študentských krátkych filmov

       

      Vždy aktuálne posolstvo filmu Let’s Build the Future Together:

       

      Nechaj svoju dušu otvorenú!

      Buďme spoluhráči, a nie protihráči!

      Vybudujme budúcnosť spoločne!

       

      V decembri už minulého roku sa mi podarilo získať prvenstvo na  festivale This Human World v kategórii The future is ours to see. Veľká konkurencia účastníkov Rakúska, Maďarska a Slovinska vo mne vzbudila túžbu po pokuse o šťastie.

      Proces tvorby filmu sa nezaobišiel bez komplikácií. Týždne čakania na správne počasie, kamera takmer vždy po ruke, lebo človek nikdy nevie, kedy sa objaví ten správny okamih na záber. Dôležitá bola tiež podpora kamarátov, ktorí ochotne podstúpili moje bláznivé nápady ako režisérky filmu.

      Film je zaradený do ďalšej súťaže DokuFest, v ktorej je aj väčšia konkurencia. Teraz neostáva nič iné, ako len dúfať a čakať, či porotu na najväčšom balkánskom festivale moje posolstvo o tolerancii zaujme. Objavme v sebe ľudskosť nech sme akíkoľvek, nech sme kdekoľvek a kedykoľvek, aby sme si pomohli, aby sme spoločne kráčali vpred, aby sme spolu fungovali!

       

      https://www.youtube.com/watch?v=AdVmX5zh4Gc