• Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • Autor: Mgr. Marta Horňáčková

      Dňa 5.12. 2019 sa študenti Sexty zúčastnili školského kola Olympiády v ruskom jazyku.

      Olympiádu otvorila Mgr. Miriam Suchovská. Komisia bola v zastúpení Mgr. Zuzana Oravcová a Mgr. Marta Horňáčková.

      Výsledky: 1. miesto - Timea Otríslová

                       2. miesto - Lucia Poláková, Janka Melišová

                       3. miesto - Filip Phan

                       4. miesto – Filip Buchel

                       5. miesto – Andrej Rampáček

                       6. miesto – Filip Krč, Ján Sukupa

                  Do krajského kola postupuje Timea Otrísalová.

      Všetkým patrí pochvala za aktivitu počas príprav na olympiádu.

     • Vianočné trhy

     • Šťastné a veselé na Gymnáziu !

     • Za peniaze, ktoré sme dostali od pána primátora, sme kúpili novú sedačku do našej študentskej miestnosti.

      Ďakujeme! 🎄

     • Študentská rada informuje


     • Týždeň s austrálskou lektorkou

     • Autor: Roderik Provazník , Tercia

      Naša trieda, tercia, mala možnosť zúčastniť sa celý týždeň kurzu s anglicky-hovoriacim lektorom. Kurz trval od 25. do 29.11.2019 a viedla ho Sara, rodená hovoriaca z Austrálie. Keďže mala za sebou už veľa podobných kurzov, presne vedela, ako zaujať našu pozornosť. Prvý deň sme sa zoznámili. Dozvedeli sme sa, že býva v Melbourne, hrá na ukulele a taktiež aj rada spieva. Aktivity, ktoré sme robili (pravdaže,  všetky po anglicky), boli možno netypické, ale o to zaujímavejšie. A tak sme sa spoločne zabavili a nenásilným spôsobom si zlepšili schopnosti v oblasti konverzácie v cudzom jazyku. Naučili sme sa tak prirodzenejšie rozprávať a čo je hlavné, nebáť sa toho.

     • Mikuláš na Gympli!!!

     • Platby za stravné I.- II./2020

     • Január 2020

      • malý obed                 25,74 €
      • veľký obed                27,54 €

      Február 2020

      • malý obed                20,02 €
      • veľký obed               21,42 €
     • Sociologické sondy našej spoločnosti a vývoja liberalizmu vo svete s docentom PhDr. Martinom Bútorom

     • 2. 12. 2019 pozvanie nášho študenta Juraja Foltína (finalista celoslovenského kola Olympiády ľudských práv) prijal spisovateľ, sociológ, politik, poradca prezidentov Havla a Kisku, zakladateľ VPN a vysokoškolský profesor Martin Bútora. V dvojhodinovej prednáške spojenej s diskusiou, ktorej sa zúčastnili študenti vyšších ročníkov, nám vysvetlil udalosti Novembra 1989, venoval sa analýze hodnotovej preferencie občanov Slovenska. Martin Bútora objasnil študentom príčiny vzniku extrémizmu na Slovensku. Glosoval situáciu v Británii, USA, v skupine V4. Sprostredkoval nám brilantnú analýzu vývoja našej spoločnosti až od revolúcie 1848/49. S našou školou sa lúčil konštatovaním, že súčasní študenti majú vo svojich rukách skutočnú zodpovednosť, lebo majú najlepšie podmienky na zmenu.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     •                 Len pred pár dňami sa schopní angličtinári mali možnosť zapojiť do súťaže Best in English a už 4. decembra sa im naskytla ďalšia príležitosť zmerať si sily s konkurenciou z iných tried v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

                      Účasť bola, ako zvyčajne, vysoká (spolu 43 študentov) a na rozdiel od predchádzajúcej súťaže sa získavali cenné body aj za komunikačné zručnosti. Súťažiaci preukázali úctyhodné vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby, vysokú mieru porozumenia písaného i počutého textu a v ústnej časti  i kus fantázie a  schopnosť improvizovať.

                      Po sčítaní bodov bolo jasné, kto nás bude reprezentovať v okresnom (mladší študenti vo veku žiakov základných škôl), resp. obvodnom kole pre okresy Senica a Skalica (stredoškoláci). Nielen víťazi, ale prví traja v každej kategórii získali hodnotné knihy (samozrejme, v angličtine).

      Výsledky:

      kategória 1A                           1. miesto: Eva Blanáriková, Se

                                                     2. miesto: Katarína Mikuličová, Pr

                                                     3. miesto: Carmen Klimková, Se

      kategória 1B                           1. miesto: Petra Simonová, Kv

                                                     2. miesto: Lucia Serdahelyová, Kv

                                                     3. miesto: Filip Daniš, Te

      kategória 2A                           1. miesto: Lucia Marková, Kv

                                                     2. miesto: Daniel Rypák, 1.A

                                                     3. miesto: Lívia Vilková, Sx

      kategória 2B                           1. miesto: Anna Studeničová, 4.A

                                                     2. miesto: Filip Barančík, 4.C

                                                     3. miesto: Ondrej Vrábel, Sp

      kategória 2C2                         1. miesto: Matúš Michalička, 4.A

                                                     2. miesto: Jakub Dvorský, 3.B

                                                     3. miesto: Zuzana Závodská, Sp

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.

     • Finále literárnej súťaže a ceny René – Anasoft litera gymnazistov

     • Posledné novembrové popoludnie sa v mojom prípade a prípade troch ďalších študentiek nášho gymnázia netočilo okolo sobotného upratovania, no nieslo sa v duchu umenia a kultúry. V sobotu 30. novembra sme sa totiž za sprievodu pani profesorky Pikartovej zúčastnili 3. ročníka odovzdávania prestížnej ceny René - Anasoft litera gymnazistov. Podujatie sa konalo v rámci literárneho festivalu Autoriáda v Novej Cvernovke v Bratislave.

      Nová Cvernovka je budova na prvý pohľad obyčajná, no skrývajúca nečakane pestrý repertoár. Ide  o multifunkčný priestor združujúci lokálnych dizajnérov, umelcov a kreatívnych ľudí. V komplexe sa nachádza viacero kaviarní a drobných kníhkupectiev, vďaka čomu príjemnú atmosféru celého priestoru podčiarkovala aj vôňa kníh a predovšetkým kávy. Po posilnení sa týmto životodarným nápojom sme sa presunuli na najvyššie poschodie, kde sa v komornej atmosfére uskutočnila samotná debata zástupcov jednotlivých škôl. Spolu s Aničkou Studeničovou sme za naše gymnázium obhajovali Václava Kostelanskeho a jeho zbierku poviedok Virtuóz. Po úpornej, no priateľskej výmene názorov a po podnetných analýzach všetkých textov sme sa zhodli, že laureátom ceny René 2019 je Václav Kostelanski.

      Gro celého programu tvorilo samotné odovzdávanie cien vo večerných hodinách, pri ktorom mali možnosť vystúpiť nielen samotní autori a organizátori, ale aj piati zástupcovia študentov. Všetkých nás roznežnila rozpačitá, no úprimná vďačnosť Václava Kostelanskeho, ktorý vo svojej skromnosti výhru neočakával. Sme veľmi vďační, že sme mali možnosť byť súčasťou tohto podujatia, veď uznajte sami, ako často má bežný gymnazista príležitosť viesť priateľský rozhovor s Kalim Bagalom či podávať si ruku so samotnými autormi?

      Mária Karásková, IV.B

      Literárna cena René podporuje čítanie mladých, ich záujem o knihy a najmä kvalitnú súčasnú literatúru. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. V 3. ročníku projektu bolo zapojených 24 stredných škôl celého Slovenska. Druhý raz sa zapojilo aj naše gymnázium a študenti si ešte v októbri vyžiadali, aby nás navštívil Václav Kostelanski. V internom hlasovaní si 11 študentov zvolilo práve jeho knihu Virtuóz pre vtip, absurditu, nejednoznačnosť významu, majstrovstvo autora, ktorý nás núti čítať jeho poviedky opakovane, pre hru s čitateľom, fantazijnosť, dobrý príbeh, obraz stavu spoločnosti a povahy ľudí... Druhé miesto ste udelili knihe Mareka Vadasa Zlá štvrť.

      Vo finále zástupca každej školy prišiel na besedu, aby obhajoval čitateľský vkus svojej školy. V mnohých prípadoch delegát školy uviedol argumenty študentov školy, ale často aj vlastný odlišný názor. Fascinovaná som pozorovala takmer trojhodinovú diskusiu študentov za okrúhlym stolom, v ktorej preukázali vedomosti, vkus, schopnosť zhodnotiť prednosti i nedostatky každého textu. Diskutovalo sa o funkcii literatúry, o humore, o výrazových prostriedkoch. Naše študentky Anna Studeničová a Mária Karásková presvedčili svojich oponentoch, ktorí preferovali text Ondreja Sokola Ako som vozil Nórov. Mária Karásková patrila tiež k piatim študentov, ktorí priamo na pódiu odpovedali na otázky moderátorov  a predali cenu Václavovi Kostelanskemu.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili. Slová uznania si zaslúžia najmä účastníčky sobotného podujatia: Anna Studeničová, Mária Karásková, Michaela Mindžáková a Beáta Bačovská.

      PaedDr. Žaneta Pikartová

     • Best in English 2019

     • Autor: Mgr. Ľubica Sadloňová

             V piatok 29.11.2019 sa 22 vybraných študentov zúčastnilo medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku. Jej cieľom je motivovať študentov neustále zlepšovať svoje vedomosti a jazykové zručnosti a zistiť vlastnú jazykovú úroveň nielen v porovnaní s inými žiakmi našej školy, ale aj v medzinárodnom meradle.

            Testovanie si každý rok získava väčšiu popularitu, zúčastňujú sa ho stovky škôl a tisícky študentov z celej Európy. Testujú sa vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby, čítanie a počúvanie s porozumením na úrovni B1 – C1. Je teda skvelé pre študentov, ktorí nie sú veľmi invenční a komunikatívni v oblasti rozprávania, a preto nemajú chuť merať si sily v iných typoch jazykových súťaží. Ďalším pozitívom je, že súťaž je maximálne objektívna a transparentná a každý účastník sa dozvie počet získaných bodov hneď po odoslaní testu. Na celkové vyhodnotenie a porovnanie jednotlivcov i škôl si však budeme musieť pár týždňov počkať.

             Sme radi, že aj u nás má o súťaž záujem čoraz viac študentov. Dokonca sme z kapacitných dôvodov museli niekoľkých mladších odmietnuť. Prednosť dostali štvrtáci a oktaváni, pre ktorých bolo testovanie malou generálkou pred maturitou. Tešíme sa na skúsených (ktorí budú chcieť porovnať vlastnú úspešnosť vo viacerých ročníkoch) ale  i nových účastníkov Best in English 2020.

       

      Uvoľnenie po testovaní

     • Úspech v Beniakových Chynoranoch a Timravinej studničke.

     • Autor: za PK SJL Mgr. Erika Vícenová

      Dve súťaže - štyri umiestnenia. Asi tak by sme mohli stručne popísať výsledky recitačného zápolenia Daniely Rybnikárovej z kvinty a Adama Praskača zo septimy v tohtoročnom výberovom kole Beniakových Chynoranov a celoštátnom kole Timravinej studničky. Daniela Rybnikárová obhájila dňa 15.11.2019 v Lučenci v celoslovenskom kole  23.ročníka Timravinej studničky 3.miesto v IV.kategórii v prednese pôvodnej slovenskej prózy a dňa 18.11. 2019 vo výberovom kole slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, ktorý sa konal v Modre, 2. miesto v 1.kategórii. Výborne sa umiestnil aj Adam Praskač, ktorý získal na celoštátnom kole Timravinej studničky  3.miesto v  IV.kategórii v prednese pôvodnej slovenskej prózy a 3.miesto v  2.kategórii vo výberovom kole Beniakových Chynoranov. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších recitačných úspechov.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

     • Autor: za PK SJL Mgr. Erika Vícenová

      Aj v tomto školskom roku si takmer tridsať študentov nášho gymnázia zmeralo sily v školskom kole

      Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A a B. Dňa 27.11.2019 si tradične zmerali sily vo všetkých častiach súťaže. V tvrdej konkurencii sa napokon na popredné miesta prepracovali nielen ,,starí harcovníci", ale i tí, čo súťažili v spomínaných kategóriách prvý raz.

      V kategórii B dominovali tohtoroční prváci, študenti 1.B triedy, ktorí obsadili prvé tri miesta, a to nasledovne:

      1.miestoKatarína Valúchová (1.B)

      2.miestoNatália Krištofová (1.B)

      3.miesto: Leonard Komárek (1.B)

       

      A tu sú mená víťazov kategórie A:

      1.miestoMária Karásková (IV.B)

      2.miesto: Zuzana Durcová (septima)

      3.miesto: Ivana Bartošíková (III.C)

      Víťazom srdečne blahoželáme, Márii a Kataríne želáme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov SŠ

     • Mgr. Miroslav Madunický

      Dňa 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnili Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov SŠ. Zúčastnili sa ich družstvá:

      1. Gymnázium  Senica

      2. OA Senica

      3. SOŠ Senica

      4. SSOŠP Senica.

      Na 1. mieste sa umiestnila naša škola Gymnázium Senica v zastúpení: J. Bartoň, F. Buchel, J. Gergel, M. Gergel, Š. Horniak, T. Kupec, D. Meliš, M. Mihál, A. Velický, P. Belko.Na 2. mieste sa umiestnila OA, na 3. mieste SOŠ Senica, na 4.mieste SSŠP Senica.

      Za reprezentáciu školy a postupové miesto našim študentom gratulujeme a na Župnej olympiáde im budeme držať palce.

       

     • Politické procesy a železná opona – 90-minútová prednáška Ľubomíra Morbachera

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      26. novembra 2019 sa 35 študentov dejepisného seminára stretlo so zakladateľom občianskeho združenia LIVING MEMORY. Tému prednášok si zvolili sami, lebo chceli pochopiť mechanizmus komunizmu: perzekúcie takmer všetkých vrstiev spoločnosti, osobitne kňazov, inteligencie a ľudí s iným názorom, poslušnosť dosiahnutú vykonštruovanými súdnymi procesmi, triedny boj, vynútený kolektivizmus, absolútna právomoc vedúcej politickej strany a jej represívnych orgánov.

      S hrôzou sme počúvali fakty o vypočúvaní  a mučení v 50. rokoch, keď sme ako satelit Sovietskeho zväzu boli priamo riadení jeho poradcami. Naši študenti  sa zoznámili so zvrátenou logikou politických procesov, keď režim vynaložil maximálne úsilie, aby vytvoril obraz spravodlivo súdených nepriateľov štátu.

      Druhou témou bola fyzická železná opona – ploty  s drôtenými prekážkami, signalizáciou a kontrolným pásmom a obete železnej opony.

      Keďže Ľubomír Morbacher je súčasne aj spolupracovníkom inštitúcie Ústav pamäti národa, ktorá  vykonáva objektívne hodnotenie doby komunistického režimu a propaguje myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu, získali sme tiež informácie o činnosti ústavu. Osobne si veľmi vážim nesmierne úsilie ústavu a jeho aktivistov, ktorí  zhromaždili dôkazový materiál o násilnej smrti ľudí, čo prekročili železnú oponu, tiež ich osobnú statočnosť pri dokazovaní zodpovednosti za tieto zločiny.

      Prednášku sme dopĺňali otázkami, generačným pohľadom, spoločne sme analyzovali fakty, skutočne sme kriticky rozmýšľali. Prednáškové aktivity s možnosťou vyjadriť svoj názor, spoznať a hodnotiť fakty sú prevenciou proti extrémizmu a sú vo vzdelávaní veľmi dôležité.

      Ďakujeme!

       

     • Oceňovanie študentov v Trnave

     • Foto: zdroj TTSK, text: Hana Odokienko Fodorová

      „Sloboda je ako vzduch (alebo kyslík v ňom). Keď ho máme dostatok, tak nám nechýba, ale problém nastáva, keď nám začne dochádzať.“

      Dňa 26. 11. 2019 bolo v zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave ocenených päť vybraných študentov nášho gymnázia. Päť mladých ľudí, ktorí prekročili tieň svojej komfortnej zóny a zapojili sa do mimoškolských aktivít alebo uspeli v súťaži vyhlásenej pri príležitosti Dňa študentstva a 30. výročia nežnej revolúcie. Trnavský samosprávny kraj  ocenil výnimočnú snahu študentov župným štipendiom, teda jednorazovou finančnou odmenou, ktorá ich iste bude motivovať. Ocenení boli: Denisa Lutovská (III. A), Adela  Sadloňová (septima) a Adam Durec (tercia). Aj oni sú dôkazom toho, že robiť niečo popri škole „navyše“, má zmysel. Naši študenti uspeli aj v audiovizuálnej sekcii sprievodnej súťaže „Sloboda a demokracia, teraz je to na nás“. Lucia Poláková (sexta) a Jakub Zibura (II.C) získali 2. a 3. miesto. Svojimi „videami“ reagovali na posolstvo 17. novembra '89, v ktorom si pred 30 rokmi vybojovali študenti „slobodu a demokraciu“. Župan Jozef Viskupič zdôraznil vo svojom úvodnom prejave uvedomelosť mladých ľudí a ich citlivosť na nespravodlivosť, ktoré boli ich prednosťami vtedy a sú nimi aj dnes.

     • Anglické divadlo

     • Autor:  Ľudmila Radočáková

      V našej každoročnej jesennej tradícii - návšteve divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Bratislave sme pokračovali aj tento rok. Študenti z rôznych ročníkov našej školy si mohli overiť svoje schopnosti porozumieť skutočnému "live" anglickému slovu od skutočných mladých anglických hercov, ktorí nám tento rok zahrali divadelnú hru podľa románu Marka Twaina: Tom Sawyer. 

      Podľa veľkého záujmu študentov o takéto podujatie môžeme usudzovať, že takúto ponuku v budúcnosti využijeme zas. Nechajme sa prekvapiť, čo nám mladí Angličania/Američania najbližšie predvedú. 

     • Volejbalový turnaj žiakov a žiačok stredných škôl

     • Autor: Mgr. Miroslav Madunický

      Dňa 21.11.2019 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj žiakov a žiačok stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 4 stredné školy v mužskej kategórii a 3 stredné školy v ženskej kategórii s týmito výsledkami:

      ženská kategória:

      1. miesto   Gymnázium Senica - Martina Barcajová, Dominika Morávková, Diana Návratová, Jana Nosková, Adriana Obúlaná, Lucia Polákova, Anna Prokešova, Ema Ravasová

      2. miesto Obchodná akadémia

      3 miesto Súkromná škola

       

      mužská kategória:

      1. miesto Gymnázium Senica - Jakub Bartoň, Filip Buchel, Jakub Buchel, Juraj Gergel, Martin Gergel, Šimon Horniak, Tomáš Krška, Mário Mihál, Adrian Ponechal

      2. miesto Obchodná akadémia

      3. miesto Súkromná škola

      4. miesto Stredná odborná škola

     • Fyzika na tímových súťažiach

     • Fyzikálny náboj

      Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

      Už tradične predmetová komisia fyziky zapája študentov do medzinárodnej súťaže Fyzikálny náboj, kde sa 5-členné tímy počas 120 minút snažia vyriešiť čo najviac úloh, ktoré vyžadujú veľkú dávku kreativy, rozhodne neuspejú len s namemorovanými vedomosťami.

      8. novembra 2019 si v Bratislave merali sily 2 družstvá, seniori - M. Sabová, M. Nečas, F. Tomek, R. Ladislav, A. Pipíška, ktorí skončili na peknom 12. mieste z 55 tímov. Družstvo juniorov  malo nasledovné zloženie - V. Šimon, S. Bordáčová. A. Markovič, R. Nečas, P. Babic. V prvej polovici sa im umiestniť nepodarilo, no tešíme sa ich záujmu o fyziku.

      Všetkým súťažiacim želáme veľa elánu v ďalšom objavovaní krás fyziky.

       

       

       

     • Fyzika na tímových súťažiach

     • Junior náboj

      Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

       

      22. novembra 2019 sa konal Junior náboj. Je to súťaž pre žiakov ZŠ a mladších žiakov 8-ročných gymnázií. Naša škola si vybrala mesto Hlohovec, kde cestovali 2 tímy, žiaci kvarty - J. Fischer, M. Šrabák, R. Jačanin, M. Ráček  a žiaci tercie - A. Durec, M. Kalný, J. Černek, M. Lanko. Z 12-tich tímov kvartáni obsadili 2. miesto, terciáni tiež prejavili súťaživého ducha, hoci svojich starších spolužiakov sa im predbehnúť v rebríčku nepodarilo.

      Všetkým súťažiacim želáme veľa elánu v ďalšom objavovaní krás fyziky.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom