• Stužková slávnosť IV.B

     • Imatrikulácie prvákov a prímanov - 20.11.2019

     • Deň otvorených dverí - promovideo

     • Autor: Terézia Stachovičová a tím študentov 2. C

       

      14. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Deň, počas ktorého bola naša škola otvorená širokej verejnosti, sme my, ako študenti, sprevádzali budúcich gymnazistov po areáli školy. Okrem každoročnej prehliadky častí školy sme tento rok mali pripravené i PROMO video. V tomto videu sme sa pokúsili v pár minútach zachytiť a odprezentovať všetky školské akcie, krúžky, exkurzie či zájazdy do zahraničia. Ak si náhodou nestihol alebo si nemohol prísť, nezúfaj! Naše video si môžeš pozrieť tu na našej stránke.

     • Deň študentstva na radnici

     • Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

      Už 16. raz sa konal Deň študenstva na radnici v Senici, kde medzi 18 ocenenými študentmi boli i naši výborní študenti J. Foltín, A. Studeničová, E. Vícenová, T. Krška, za študentský parlament A. Sekáčová, M. Michalička, N. Dujková.  Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v štúdiu i v ďalšej záslužnej činnosti.

     • 2. miesto na MO SŠ vo futsale

     • Diskusia s politológom Tomášom Zálešákom a výtvarníkom Rudolfom Sikorom v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici 18. 11. 2019

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      „Slobodná spoločnosť je spoločnosť nedokonalá, ktorá priznáva svoju nedokonalosť. Len tam, kde priznáme, že veci sú nedokonalé, môžeme ich zlepšovať, inak sa znova zastavíme v ilúzii nehybnej dokonalosti a to je smrtiace.“

      To je jedna z myšlienok z prednášky a diskusie s Mgr. Tomášom Zálešákom, PhD., vysokoškolským učiteľom politológie Trnavskej univerzity, ktorý spolu s výtvarníkom a vizuálnym umelcom Rudolfom Sikorom  glosoval nielen situáciu 80. rokov v komunistických režimoch a udalosti v novembri 1989. Spoločne analyzovali súčasný stav spoločnosti a k študentom 1. a 2. ročníka smerovali naliehavú ekologickú a občiansku výzvu smerom k zmene. Zaujali nás spomienky na založenie Verejnosti proti násiliu i Občianskeho fóra 19. 11. 1989, spätný pohľad na spoločnosť zákazov, sledovania a poslušnosti a odkaz pre študentov, že všetci stojíme pred zásadnými morálnymi problémami. Zaujímavo pripravenú akciu narušili vytrvalé kontroverzné vyjadrenia jedného návštevníka, naši študenti tak mohli sledovať polemiku, do ktorej sa zapojili a názorovo i argumentačne v nej obstáli.

     • Slovenská akadémia vied – Deň otvorených dverí

     • Autor: Katarína Škodáčková, 3.B Fotky- Marcela Konyariková 3.B, Ema Vlková 3.C

      V stredu 8.11.2018 sme sa my, tretiaci – seminaristi z chémie, vybrali do SAV a konkrétnejšie do Ústavu anorganickej chémie. Privítala nás veselá kopa po anglicky hovoriacich sprievodcov, takže sme si okrem pozorovania zaujímavých pokusov zopakovali aj angličtinu. Ponúkli nám ozaj pestrý program – okrem fascinujúcich prednáškach o rozbíjaní živej ruže utopenej v tekutom dusíku či mnohonásobnom priblížení oka švába, sme sa čo to dozvedeli aj o ílovci a plameňových skúškach. Taktiež nám povedali aj o komplikovaných výpočtoch a programovaní pokusov a ukázali modeli nezvyčajných molekúl. Všetci vedci pôsobili veľmi milo a bolo vidieť, že ich vlastná práca baví a robia ju s radosťou. Dokonca si sa s nami niektorí aj zažartovali. Odniesli sme si odtiaľ nielen množstvo rôznych informácií, ale i pár darčekov ako odmenu za správne odpovede pri občasnom ,,skúšaní“.

      Osobne môžem povedať, že ma tento výlet veľmi zaujal a poskytol mi náhľad do môjho (možno) budúceho povolania.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      12. ročník olympiády priniesol niekoľko prekvapení: 25. októbra 2019 súťažilo 10 študentov tercie a kvarty, z tohto počtu boli len tri dievčatá. Súťaž mala vysokú úroveň a výsledky vo vedomostnom teste, v štylistike i v rečníckom prejave boli vyrovnané a naši študenti preukázali dobré vedomosti, jazykový cit i schopnosti rečníkov. V porote nám pri hodnotení pomáhala naša študentka Alexandra Bobotová, ktorá zužitkovala svoju účasť v krajských kolách i v celoštátnom kole. Gratulujeme prvým trom:

       • 1. miesto: Richard Jačanin, kvarta
       • 2. miesto Monika Kaňová, tercia
       • 3. miesto Jakub Fischer, kvarta.

      27. novembra 2019 sa tešíme sa na reprezentáciu školy v okresnom kole v podaní Richarda Jačanina.

     • Zážitkové vyučovanie dejepisu

     • Autor: Mgr. Horňáčková, Mgr. Zburinová

      Dňa 23.10.2019 sa študenti sekundy a I.A zúčastnili zaujímavej exkurzie na tému Nitrianske kniežatstvo.Nebol to obyčajný výklad faktov. Hľadali totiž poklad. Ako? Na začiatku stretnutia Mgr. Hegedušová – lektorka, rozdala študentom pracovné zošity. Počas putovania starou Nitrou a hradným komplexom mali pozorne počúvať a sledovať. V katedrále si zadané otázky v zošite vyplnili. Na úplnom konci putovania, v Diecéznom múzeu, ich čakala truhlica s pokladom, ako odmena za pozornosť a správne vyplnené otázky. Bol to síce len malý balíček s ovocím a sladkosťou, ale po dvojhodinovom putovaní padol vhod.

     • Pozorovanie Merkúra pred Slnkom

     • Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

      V pondelok 11. novembra 2019 sme po 3 rokoch mohli sledovať prechod planéty Merkúr popred slnečný disk. Krátko pred 13:30 sa členovia astronomického krúžku zhromaždili v sobotištskej hvezdárni a verili, že sa oblačnosť aspoň na chvíľu rozplynie a uvidia tento nevšedný jav. Tesne po začiatku, okolo 13:40 sa predsa len vytvorila „diera“ medzi oblakmi a na pár desiatok sekúnd sa tak malá čierna bodka na slnečnom kotúči stala realitou. Ďalší priebeh úkazu už nebol pozorovateľný a tak nám musel stačiť internetový prenos z Greenwichu vo Veľkej Británii, kde bolo počasie aspoň o máličko priaznivejšie. Svojou návštevou nás poctila aj pani riaditeľka, ktorá nám popriala viac šťastia pri ďalších pozorovaniach oblohy. Tak uvidíme, čo bude o 13 rokov …

     • Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

     • Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

              13. novembra 2019 sa v priestoroch CVČ Senica uskutočnili Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali študenti v dvoch kategóriách. Medzi žiakmi základných škôl a osemročných gymnázií sa najviac darilo Marekovi Oslejovi z prímy, ktorý v turnaji obsadil 3. miesto (z 20-tich zúčastnených).  V druhej kategórii, v ktorej súťažili žiaci stredných škôl, obsadili prvé tri miesta Adam Pipíška (septima), Tomáš Valent (4. C) a Martin Hrdlička (septima).  Všetkým štyrom budeme držať palce na Majstrovstvách kraja, ktoré sa uskutočnia 25. 11. 2019 v ZŠ Trakovice.

     • Hodina francúzskej konverzácie s francúzskymi futbalistami

     • Autor: Mgr. Miriam Suchovská

       

      Štvrtok ráno 17. októbra 2019 mal pre viacerých našich francúzštinárov netradičnú a vzácnu príchuť. V našej škole sme privítali, pre nás frankofilov a aj športových fanúšikov, vzácnych hostí: francúzsky hovoriacich futbalistov Jossa Didibu a Sofiana El Moudaneho, ktorí sú významnými posilami v FK Senica. Joss Didiba, stredný záložník, pochádza z Kamerunu a hral aj pre také futbalové kluby ako AC Perugia Calcio, či slávny Juventus Turín. Sofian El Moudane, záložník, rodák zo Saint Étienne vo Francúzsku, má zase marocké korene.

      Konverzačná vyučovacia hodina bola veľmi zaujímavá a príjemná. Stretli sme sa v miestnosti študentskej rady, kde si študenti pohodlne posadali na sedacie vaky, vankúše alebo aj na koberec. Manažér klubu Igor Tabiš uviedol a predstavil hostí a hodina konverzácie sa mohla začať. Zdalo sa mi, že aj našich hostí možnosť hovoriť po francúzsky potešila, lebo sa bez váhania ujali slova a debata sa veľmi rýchlo rozprúdila. Ani naši francúzštinári sa nenechali zahanbiť a aktívne sa zapájali. Dozvedeli sme sa, aký je život futbalistu hrajúceho mimo domova, aké sú najkrajšie futbalové momenty, že zima je tu naozaj studená, že Slovenky naozaj patria k najkrajším ženám sveta, ba aj to, že Seničania sú veľmi milí ľudia, ktorí sa snažia dohovoriť s cudzincami, aj keď nevedia žiadny cudzí jazyk (napr. tety predavačky, či milí dôchodcovia). Aj preto sa Joss a Sofian v Senici cítia dobre.

      O tom, že sa takéto hodiny našim študentom páčia, svedčí aj fakt, že zvonenie na prestávku ako keby nepočuli a tak z toho bola takmer dvojhodinovka.Odmenou všetkým nebola len možnosť stretnúť sa a rozprávať sa s Francúzmi a podpísané kartičky, ale aj lístky zdarma na futbalový zápas na domácom trávniku. MERCI MILLE FOIS! Naši noví priatelia v mnohých z nás prebudili srdce fanúšika a verím, že v sobotu sa uvidíme na senickom štadióne, kde budeme spoločne povzbudzovať. Príďte aj vy!

     • Dopravná výchova

     • Autor: Mgr. Zuzana Zámečníková, Autor fotografií: Mgr. Peter Pastucha, I. ZŠ Senica

       

      Súčasťou vyučovania na školách je okrem iného aj prierezová téma dopravná výchova. Keďže naša škola nemá detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI), každoročne sa žiaci triedy Príma zúčastňujú dopravnej výchovy na susednej I. ZŠ V. Paulínyho – Tótha.

      Tohtoroční Prímani absolvovali dopravnú výchovu dňa 8. 10. 2019. Výchova začala teoretickou prípravou, kde si žiaci porozprávali o povinnej výbave každého bicyklistu, pripomenuli si rôzne pravidlá cestnej premávky a prostredníctvom interaktívneho testu si vyskúšali znalosť križovatiek. Na konci teoretickej výuky sa chlapci i dievčatá rozdelili do viacerých skupín a zasúťažili si v poznávaní dopravných značiek.

      Po hodine teoretickej prípravy sa študenti presunuli na DDI a vyskúšali si novonadobudnuté vedomosti v praxi. Každému žiakovi bol poskytnutý bicykel alebo kolobežka a nezabudlo sa ani prilby a reflexné vesty. Žiaci následne jazdili po rozľahlom ihrisku, ktorého súčasťou je aj semafor, priechod pre chodcov či kruhový objazd. Na vlastnej koži si tak mohli vyskúšať, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je veľmi dôležité a potrebné. Prímani síce odchádzali z ihriska poriadne premrznutí, ale zato plní dobrej nálady, skúseností a nových informácií.

      Dopravná výchova bola realizovaná z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku na DDI.

     • Tretí ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov Druhý raz sa zapojilo aj naše gymnázium

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová, Fotografie: Mgr. art. Soňa Uriková

       

      Vzdelávací, motivačný  a popularizačný projekt, cieľom ktorého je:

      1. Zoznámiť študentov s aktuálnou slovenskou prózou, prioritne s piatimi autormi, texty ktorých sú nominované.
      2. Súčasťou sú besedy s vybranými autormi, ktoré moderuje porotca súťaže a spolu s autorom smeruje čitateľov k odhaľovaniu určených textov, zoznamuje ich s umelecky hodnotnou literatúrou a možnosťami pri interpretácii.
      3. Projekt predpokladá diskusiu s autorom, so spolužiakmi a pedagógmi iných stredných škôl, čím podporuje kritické myslenie, schopnosť komunikácie, argumentácie a formuje tiež čitateľský vkus.

      Finalistami 3. ročníka sú Denisa Fulmeková s textom Doktor Mráz, Václav Kostelanski: Virtuóz, Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov, Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia, Marek Vadas – Zlá štvrť.

      8. októbra sme privítali práve Václava Kostelanskeho, autora nominovanej zbierky poviedok Virtuóz. Václava Kostelanskeho a jeho kolegyňu Soňu Urikovú, spisovateľku a porotkyňu literárnych súťaží, sme príjemne prekvapili počtom zapojených študentov, organizáciou a podnetnými otázkami. Po analýze poviedok sme spoločne zostavili interpretáciu jeho textov, s ktorou súhlasil. Počas besedy sme si vytvorili portrét človeka Petra Valáška (Václava Kostelanskeho), autora troch zbierok poviedok, ktorý čítaním najmä českej literatúry (Hrabal, Hašek) a ruskej literatúry (Gorkij, Erenburg…), anabázou rôznych povolaní  a vďaka literárnemu talentu dokáže čitateľovi  priblížiť život a sprostredkovať správu o svete, v ktorom sú ľudia leniví i extrémne pracujúci, outsideri, bojujúci s osudom, so životom, s byrokraciou, poverčivosťou… Ako v reálnom svete – hrdinovia tiež pijú, nadávajú, sú dobrí a zlí, dôležití i bezvýznamní. Václav Kostelanski našich študentov zaujal zrozumiteľným dejom, čo  nás motivovalo k reflexii a k záujmu o jeho tvorbu. To prekvapilo aj samotného autora.  Zoznámili sme sa  s človekom, ktorý má rád svoju prácu, je odhodlaný pomôcť deťom a hendikepovaným a sústavne na sebe pracuje. Pôvodne čitateľská beseda sa svojím obsahom posunula k rozhovoru  o sociálne znevýhodnených, o spolupatričnosti a zmysle života.Projekt teda vstupuje do 2. etapy, keď rozhodneme, komu z nominovaných spisovateľov dáme svoj hlas. Ukončenie je naplánované na 29. – 30. 11. 2019, vtedy bude náš zástupca diskutovať so všetkými spisovateľmi v Bratislave.

      Ďakujeme  všetkým za zodpovedný prístup k projektu, za aktivitu i účasť na besede.

     • „Mesto robotov“

     • Autor: Laura Valičeková, Kvinta

      Dňa 8.10.2019 sa žiaci Tercie a Kvinty v sprievode troch pani profesoriek – Mgr. Silvie Blažekovej, PaedDr. Eriky Knejpovej, PhD. a Mgr. Zuzany Pípovej zúčastnili medzinárodnej výstavy najnovších robotov v Bratislave. Na unikátnej výstave Mesto Robotov bolo možné vidieť 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Veľkej Británie a Ruska, taktiež 8 zón virtuálnej a rozšírenej reality či divadlo robotov. Návštevníci sa mohli s robotmi spriateliť, porozprávať aj objať. Odborný lektor predstavil i robo-psa, robota-pavúka, robotickú rybu či dokonca robota, ktorý je schopný umyť okná. Kvintáni si veľmi obľúbili ukecaného robota Kevina z Ruska a tanečnú hru Just Dance. Po ukončení prehliadky žiaci  dostali v Avione krátky rozchod na občerstvenie. Všetkým sa výlet nesmierne páčil a každý si ho užil naplno. Dúfam, že ľudia, ktorí sa zaoberajú robotikou a programovaním, neprestanú s inovovaním, pretože robia náš svet modernejší a vyspelejší.

     • Návšteva Gabriely Beregházyovej, PhD.

     • Autor: RNDr. Iveta Petrovičová


      V piatok, 27. septembra 2019, navštívila senické gymnázium Gabriela Beregházyová, PhD. Je jednou z mnohých úspešných absolventov nášho gymnázia. Po maturite sa zaoberala poznávaním korupcie na viacerých britských univerzitách, kde dokončila aj doktorát. V súčasnosti sa venuje iniciatívam, ktoré pomáhajú Slovákom spoznať vlastné korene, snaží sa podeliť o svoje jedinečné poznanie so svetom. Je spoluautorka kníh „Slovensko: legenda lipy“ a „Veľký návrat“, ktoré sa rozhodla darovať aj do knižnice gymnázia. Prvá pozýva na sentimentálnu cestu do hĺbky slovenskej a slovanskej duše, otvára chodníček do čarovného sveta, ktorého vstup chráni lipa. Druhá prináša 58 hlasov z politiky, biznisu a spoločenských organizácií. Päťdesiaty deviaty hlas patrí samotnej autorke. Odhaľuje podmanivý osobný príbeh straty, uvedomenia a znovunájdenia. Návrat na Slovensko je nielen možnosťou, ale nesmiernou príležitosťou.

      Počas 70 minút pôsobivého vystúpenia sa snažila priblížiť našim študentom krásy ale i úskalia, ktoré ich možno stretnú, ak si zvolia podobnú cestu štúdia a poznávania samých seba ako ona.ĎAKUJEME.

     • II.C na návšteve protidrogového vlaku na vlakovej stanici v Senici

     • Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

      Vo vozňoch  postupne sledovali príbeh drogovo závislého človeka, v interaktívnych miestnostiach lektori pracovali so študentami na základe toho, čo vo filme videli. Na vlastné oči spoznali väzenskú celu, drogový brloh, ale ocitli sa aj na mieste tragickej autohavárie.

     • This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

     • V piatok, 8. novembra 2019, sa študenti Sp a III.C zúčastnili zaujímavej prednášky Petra Krišťáka v rámci projektu Nadácie Pontis.

     • Návšteva župana Mgr.Jozefa Viskupiča na našej škole

     • Slávnostné otvorenie bezbariérového vstupu

      Stretnutie s výnimočnými študentmi 

     • Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

     • Za obdobie 2015-2019, t.j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r.2015, sa  PHV-SJL našej školy nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom